Charakterystyka pasów klinowych wąskoprofilowych

Przenoszenie napędu oraz zmiana charakterystyki ruchu obrotowego wymaga korzystania z odpowiednich przekładni. Rozwiązaniem, które zapewnia niewielkie straty energii, a przy tym zabezpiecza przed występowaniem przeciążeń, jest stosowanie pasów klinowych. Działają one dzięki sprzężeniu ciernemu występującemu między powierzchniami bocznymi pasa mającego kształt zbliżony do trapezu a wewnętrznymi płaszczyznami rowka znajdującego się w kole pasowym. Dla zagwarantowania najlepszego dopasowania do specyfiki konkretnego urządzenia korzysta się z pasów w różnych wersjach, w tym pasów wąskoprofilowych. Przekonajmy się, co je wyróżnia i sprawdźmy, do czego mogą być wykorzystywane.


Co charakteryzuje pasy wąskoprofilowe?

Pasy wąskoprofilowe mają nieco inną geometrię niż pasy szerokoprofilowe oraz standardowe. W tym przypadku różnice polegają na innym wzajemnym stosunku podstawowych wymiarów pasa, a więc jego wysokości oraz szerokości podziałowej. W pasach wąskoprofilowych relacja wysokości pasa oraz jego szerokości podziałowej będzie wynosiła 0,9. Wysokość pasa jest mierzona od jego powierzchni dolnej do górnej, natomiast szerokość podziałową ustala się w miejscu, w którym zlokalizowany jest kord, a więc w 4/5 wysokości, choć w niektórych przypadkach pod uwagę trzeba brać szerokością grzbietu. W takiej sytuacji stosunek wysokości do szerokości będzie wynosił 1,2.

 

Dlaczego profil pasa jest ważny i gdzie używa się pasów wąskoprofilowych?

Geometria pasów wąskoprofilowych daje możliwość uzyskiwania mniejszych kątów opasania niż, gdy w grę wchodzą pasy standardowe, gdzie wynosi ona 40°. W tym przypadku możliwe jest uzyskiwanie nawet 32°, co pozwala na korzystanie z kół pasowych o mniejszej średnicy. Dzięki swym właściwościom pasy wąskoprofilowe mogą być użyte w przekładniach, w których potrzebne jest przekazywanie wysokich prędkości obrotowych i stosunkowo niskiego momentu obrotowego. Podobnie jak inne rodzaje pasów klinowych także pasy wąskoprofilowe są oferowane w różnych wykonaniach – jako pasy SPZ, SPA, SPB, SPC, a także w wersjach uzębionych – XPZ, XPA, XPB oraz XPC.