Jakie są podstawowe rodzaje wałków rozprężnych?

Wiele operacji produkcyjnych wymaga korzystania z urządzeń umożliwiających pobieranie materiałów nawiniętych na szpule lub przeciwnie – sprzętu, który pozwoli na wykonanie tego procesu. Ponieważ wiele technologii zakłada szybkie tempo realizacji zadań, zmiana gilz czy szpul jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Wiąże się to jednak z koniecznością używania rozwiązań pozwalających na błyskawiczne pozycjonowanie i blokowanie elementów, a także utrzymanie ich we właściwym położeniu mimo pracy przy sporym napięciu wstęgi. Sposobem, który gwarantuje swobodne prowadzenie takich działań, jest użycie wałków rozprężnych. Przyjrzyjmy się im bliżej i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje i zasada działania.


Jaki jest mechanizm działania wałków rozprężnych?

Wałki rozprężne są urządzeniami, które wykorzystują mechanizm pneumatyczny. Polega on na dostarczaniu sprężonego powietrza przez uszczelniony otwór w osi obrotu wałka, co uruchamia blokadę osadzonej na nim gilzy. Wypełnia ono znajdującą się wewnątrz wałka gumową dętkę, a dzięki odpowiedniemu zaworowi przez cały czas pracy utrzymywane jest jego właściwe ciśnienie. W momencie, gdy ma nastąpić wymiana materiału, zawór sterowany zwykle elektromagnetycznie lub pneumatycznie jest otwierany i powietrze opuszcza wnętrze dętki.

Wałki rozprężne klinowe i listwowe

Wałki rozprężne występują w dwóch podstawowych rodzajach pozwalających na zmianę średnicy rdzenia, na którym osadzana jest gilza. Mogą to być konstrukcje wykorzystujące listwy lub kliny. Listwy mają większą długość oraz mogą obejmować całość rdzenia oraz większość jego powierzchni np. przy przewijaniu bezgilzowym, kliny są natomiast mniejsze i działają jedynie punktowo, lecz radzą sobie z przenoszeniem wyższych momentów obrotowych i gwarantują większą zmianę średnicy.