Gdzie i jak wykorzystuje się szczotki techniczne?

Praca wielu maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga stosowania rozmaitych elementów dodatkowych, które będą pomagały w wykonywaniu realizowanych zadań. Jednym z komponentów używanych szczególnie często w zastosowaniach tego rodzaju są szczotki technologiczne. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jaką funkcję mogą pełnić.


Czym są szczotki technologiczne?

Szczotki technologiczne to oprawy o geometrii dopasowanej do wykonania konkretnego zadania związanego z realizowanymi procesami produkcji, transportu lub magazynowania wyrobów, w których osadzono włosie o potrzebnej charakterystyce, jeśli chodzi o użyty materiał, zagęszczenie i rozkład włókien oraz ich długość i elastyczność. Korzysta się ze szczotek o różnym kształcie powierzchni roboczej. Popularne są szczotki walcowe z włosiem osadzonym promieniście i wzdłużnie albo spiralnie oraz szczotki tarczowe, gdzie wypełnienie znajduje się na obwodzie. Używane są też szczotki talerzowe, z włosiem na spodzie główki o kształcie dysku i szczotki listwowe, gdzie wypełnienie umieszcza się rzędowo.

 

Do czego są stosowane szczotki technologiczne?

Szczotki technologiczne mogą służyć do pozbywania się zanieczyszczeń i są montowane w zamiatarkach oraz wszelkiego typu myjkach. Są też pomocne jako elementy linii produkcyjnych i transportowych, gdzie pomagają w pozycjonowaniu przedmiotów oraz amortyzowaniu ich przy przemieszczaniu lub wyhamowywaniu. Będą również użyteczne jako uszczelnienia. Powszechnie korzysta się ze szczotek technologicznych w urządzeniach transportu bliskiego oraz w stojakach i regałach magazynowych. Nierzadko są stosowane jako chwytaki lub elementy podające. Służą do rozprowadzania materiałów oraz obróbki i przygotowywania powierzchni. Są też zabezpieczeniem przed wyładowaniami elektrostatycznymi.