Czym się kierować przy doborze węży przesyłowych?

Infrastruktura przemysłowa składa się z licznych elementów dodatkowych o różnym przeznaczeniu. Do sprawnej obsługi oraz utrzymania poprawnego funkcjonowania niektórych maszyn, urządzeń oraz instalacji konieczny okazuje się niekiedy transport rozmaitych cieczy, gazów lub wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. Na wielu odcinkach służących temu celowi rurociągów są one przemieszczane przewodami sztywnymi, jednak w części miejsc niezbędne staje się użycie przewodów elastycznych. Funkcję tą pełnią specjalnie dobierane węże przesyłowe. Przekonajmy się, co je wyróżnia i sprawdźmy, jakie ich charakterystyki okażą się najważniejsze.

 

Czym są węże przesyłowe?

Węże przesyłowe to elastyczne przewody wykonane z tworzywa sztucznego, które jest wzmacniane rdzeniem stanowiącym rodzaj szkieletu przenoszącego powstające podczas eksploatacji obciążenia mechaniczne, np. zrobionym z aramidu, włókna szklanego bądź stalowego drutu. Nierzadko stosuje się w nich również oplot, chroniący przed oddziaływaniami zewnętrznymi – przecięciem, zgnieceniem czy kontaktem z chemikaliami lub wysoką temperaturą. Występują one w wersjach tłocznych, gdy materiał jest transportowany dzięki wytwarzanemu nadciśnieniu albo ssawnych, gdy siłą odpowiadającą za przemieszczanie zawartości będzie podciśnienie.

 

Jakie cechy węży przesyłowych będą najważniejsze?

Podstawowe charakterystyki węży przesyłowych obejmują ich średnicę roboczą oraz grubość ścianek. Znaczenie ma materiał zastosowany do stworzenia warstwy zewnętrznej oraz użyty rdzeń, które wpływają na poziom ciśnienia rozrywającego, a także podatność na ścieranie oraz wysokość powstających oporów przepływu. Istotna będzie odporność na kontakt z chemikaliami, wysoką lub niską temperaturą. W wielu zastosowaniach liczy się również elastyczność przekładająca się na możliwość zaginania węża.