Węże odciągowe i ich rola w utrzymaniu czystości na stanowiskach pracy

Prawidłowe funkcjonowania większości maszyn, urządzeń oraz instalacji przemysłowych oznacza konieczność używania wielu dodatkowych systemów wspomagających ich pracę. Wśród akcesoriów, które mogą okazać się pomocne przy działaniu rozmaitych podzespołów, ważnym komponentem są różne rodzaje węży odciągowych. Wykonane z materiałów o odpowiedniej elastyczności i wzmocnione solidnym kordem będą niezastąpione w przypadku wielu systemów służących do czyszczenia, transportu lub odprowadzania rozmaitych substancji. Przekonajmy się, jaka jest ich charakterystyka i sprawdźmy, w których obszarach stosuje się je najczęściej.

 

Czym są węże odciągowe i jak działają?

Węże odciągowe są montowane w systemach przeznaczonych do transportu materiałów sypkich, a zwłaszcza instalacji służących do pozbywania się odpadów i zanieczyszczeń powstających przy realizacji różnych procesów technologicznych związanych z przemieszczaniem takich substancji, obróbką, podczas której są one uwalniane czy ich pakowaniem. Wybiera się je tam, gdzie oczekiwana jest wysoka odporność na ścieranie, a istotnym atutem staje się spora elastyczność, dzięki której urządzenie będzie mogło zmieniać swoje położenie albo znosić generowane wibracje i wstrząsy. Co ważne, węże muszą zachowywać pewną sztywność, ponieważ instalacje, w których są one stosowane, zwykle działają z wysokimi podciśnieniami. Nierzadko węże tego rodzaju służą bezpośrednio do zasysania wszelkiego typu drobin.

 

Gdzie stosuje się węże odciągowe?

Węże odciągowe są niezastąpione przy przesyłaniu różnych substancji. Sprawdzą się przy transporcie materiałów sypkich takich jak ziarna zbóż, bardzo drobne kruszywa, cukier, mąka czy wszelkiego rodzaju granulaty o niewielkim uziarnieniu bądź proszki. Będą też nieodzowne przy odprowadzaniu pyłów, trocin i wiórów, a także par i gazów. Można ich używać też, gdy chodzi o rozmaite ciecze lub zawiesiny. Używa się ich również do bezpośredniego odciągania zanieczyszczeń z poszczególnych maszyn i urządzeń.