Jakość - Ikony 1

Pur logo

Pre-PUR®: NORRES stosuje do wielu węży specjalną mieszankę poliurtanową i wyróźnia się wśród wielu dostępnych na rybku węży poprzez:

 • Wyższa mechaniczna wytrzymałość
 • mniejsza ścieralność
 • lepsza odporność chemiczna
 • odporność na wyższe temperatury mięknienia
 • większa wytrzymałość na temp.
 • lepsza elastyczność niskich temp.

Logo jedzenia

Dopuszczenia do kontaktu z żwynością: Węże NORRES z tym oznaczeniem mają jeden i/lub więcej certyfikatów, dopuszczeń lub atestów krajowych lub międzynarodowych do stosowania w kontakcie z żywnością.


Logo Ścieralności

Ścieralność: te węże NORRES przeznaczone są do silnie ściernych materiałów. Mają następujące zalety:

 • Wzmocnienie geometrii ścianki
 • surowce z wyjątkowo dużą wytrzymałością mechaniczną i specjalnymi dodatkami

Flame Retard

Flame Retard: Tak oznaczone węże NORRES posiadają jeden lub więcej krajowych i międzynarodowych certyfikatów, gdzie są sklasyfikowane jako ciężkopalne lub samogasnące.


Odporny na przejeżdżanie i deptanie

Odporny na przejeżdżanie i deptanie:
węże NORRES oznaczone tym symbolem są częściowo lub całkowicie odporne na najeżdżanie lub odporne na deptanie.

Częściowo farbowane

Częściowo farbowane: Dzięki opatentowanej metodzie produkcji węże transparentne mogą być pofarbowane wg Państwa życzenia nawet w miejscach zgrubień, co umożliwia dalszą obserwację procesu. Podkreślcie Państwo Wasz Corporate Designs i pozycję na rynku oraz odróżnijcie się od konkurencji.


Wewnątrz gładki -logo

Odporny na przejeżdżanie i deptanie:
węże NORRES oznaczone tym symbolem są częściowo lub całkowicie odporne na najeżdżanie lub odporne na deptanie.

Przewodzący

Przewodzący: Węże, których metalowa spirala jest uziemiona zgodnie z nowymi niemieckimi przepisami technicznymi TRBS 2153 (wcześniej BGR132) są oznaczone tą ikoną.


Wysoka elestyczność

Wysoce elastyczny: tym symbolem oznaczone są węże NORRES, prawie bez sił reakcji i przywracających przez naprężeniach zginających.

Węże antystatyczne wzgl. elektrycznie przewodzące

Węże antystatyczne wzgl. elektrycznie przewodzące: Zgodnie z nową wytyczną ATEX i niemieckich TRBS 2153 do przesyłu łatwopalnych materiałów sypkich i w obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować węże ze ścianką przewodzącą (antystatyczne <10Ω) lub elektrycznie przewodzące (10Ω - 10Ω). Prosimy zapoznać się z odpowiednimi wytycznymi i naszym dodatkiem technicznym.


Ether

Ether-PUR: NORRES stosuje do wielu węży specjalny wysokiej jakości poliuretan eterowy, zamiast tak jak w większości wężów dostępnych na rynku poliuretan estrowy. Ma on następujące zalety:

 • odporny na mikroby
 • odporny na hydrolizę
 • lepszy odporność chemiczna niż porównywalne poliuretany estrowe

Specjalna przyczepność drutu:

Specjalna przyczepność drutu: Tą ikoną są oznaczone węże firmy NORRES, produkowane specjalną wysoce zawwansowaną metodą. Produkty te mają bardzo długi okres użytkowania również pod dużym obciążeniem, który normalnie byłby nie do osiągnięcia


PCV Free

Wolny od PVC: Węże NORRES oznaczone tą ikoną są w 100% wolne od PVC.