Konstrukcje AIRDUC

Konstrukcje AIRDUC

węże profilowane AIRDUC

AIRDUC® (w tym TIMBERDUC 533 - 534)

Węże profilowane AIRDUC® firmy NORRES maja zatopiony w ściance stalowy drut i są zaspawane w formie spirali. Są one wewn. bardzo gładkie, osiowo bardzo sztywne ale jednocześnie elastyczne i w porównaniu do węży gumowych są lekkie. Możemy dopasować konstrukcję i właściwości węża do Państwa potrzeb. Podnosi to korzyść dla Klienta, tworzy wartość dodaną i często obniża koszty. Prosimy o kontakt!

1. Zgrzewanie:

 • spójne i pewne łączenie
 • gazo- i wodoszczelny
 • możliwość częściowego i całościowego farbowania pod Klienta
 • długa spoina dla zwiększenia procesu bezp.

2. Wytłaczany profil węża o wyższej wydajności:

 • wysoka gładkość wewn. węża
 • mniejsze obsadzenie podzacz przeszyłu
 • lepszy transport materiału
 • zoptymailozwana forma profilu
 • mniejsze straty ciśnienia
 • redukcja nadmuchu
 • mniejsze koszty zakładowe
 • wzmocnione ścianki w punktach łączenia

3. Optymalna konstrukcja:

 • Wysoka sztywność osiowa
 • bardzo elastyczny
 • jednakowe fałdy

4. Drut stalowy:

 • zatopiony na stałe w ściance stalowy drut sprężynowy
 • oplot nie mięknie przy wysokich temp. (w porównaniu dp węży z tworzenia)
 • przewodzący dzięki uziemieniu z stalowego drutu

 


węże BARDUC

BARDUC®

Węże BARDUC® firmy NORRES mają zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy. Są wewn. i na zewn. gładkie osiowo sztywne ale jednocześnie elastycznie i w porównaniu do węzy gumowych lekkie.
Możliwe jest dopasowanie konstrukcji i właściwości węża pod Klienta. Podnosi to korzyść dla klienta, tworzy wartość dodaną i obniża koszty.
Prosimy o kontakt!

1. Właściwości:

 • wewn. i na zewn. gładki
 • gazo- i wodoszczelny
 • możliwe farbowanie całościowe

2. Optymalna konstrukcja:

 • wysoka sztywność osiowa
 • gładki wewn. także w stanie zgiętym

3. Drut stalowy:

 • zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy
 • oplot nie miękne w wysokich temp. (w porównwaniu do węży z tworzywa)
 • przewodzący dzięki uziemieniu z drutu stalowego