Innowacyjne rozwiązania

innowacyjne rozwiązania oks

innowacyjne rozwiązania OKS Kraków


Smary specjalne do stosowania w przemyśle spożywczym

Firma OKS opracowuje specjalne smary, przeznaczone zwłaszcza dla wysokich wymagań higienicznych w technice spożywczej. Można je stosować we wszystkich tych obszarach, w których człowiek mógłby mieć pośrednio kontakt ze smarem. Sięga to daleko poza przemysł spożywczy i przemysł napojów.

Typowymi użytkownikami są między innymi:

  • producenci opakowań artykułów spożywczych
  • producenci maszyn i instalacji dla branży spożywczej
  • operatorzy central logistyki przemysłu spożywczego
  • producenci AGD, takich jak piekarniki, lodówki itp.
  • producenci wyrobów stosowanych w gospodarstwach domowych
  • przemysł zabawek
  • przemysł farmaceutyczny

 

Smary specjalne dla indywidualnych wymagań

Opracowywanie rozwiązań smarowych, dopasowanych do wymagań klientów, dokonywane w ścisłej współpracy z naszymi partnerami handlowymi to jedna z charakterystycznych cech naszego przedsiębiorstwa. W naszym laboratorium pracują eksperci z różnych branż, korzystając z najnowocześniejszych urządzeń i systemów kontrolnych, aby zmodyfikować lub opracować od nowa produkty dla specjalnych przypadków zastosowań.
Prosimy skontaktować się z nami.