Oleje z dodatkami wysokiej jakości

Oleje wysokiej jakości OKS

Oleje z dodatkami wysokiej jakości, zapewniające niezawodne smarowanie.

Oleje dobrze odprowadzają ciepło z miejsca smarowania. Ponadto mają bardzo dobrą zdolność pełzania i zwilżania. Dlatego smarowanie olejowe jest często stosowane w przypadku wysokich temperatur lub dużych prędkości obrotowych. typowe zakresy stosowania to przekładnie, łańcuchu, łożyska ślizgowe, instalacje hydrauliczne i sprężarki.


Parametry Norma Opis
Lepkość DIN 51561 Miara wewnętrznego tarcia cieczy
ISO VG DIN 51519 Podział olejów na klasy lepkości
Temperatura robocza   Zakres temperatur optymalnej wydajności
Temperatura zapłonu DIN ISO 2592 Najniższa temperatura, przy której następuje zapłon mieszaniny powietrza i oparów z obecnego źródła.
Temperatura krzepnięcia DIN ISO 3016  Najniższa temperatura, przy której olej jest jeszcze płynny

Przy wyborze oleju smarowego decydujące znaczenie ma olej bazowy. Oleje mineralne, węglowodory syntetyczne (polialfaolefiny = PAO), estry, poliglikole i oleje silikonowe różnią się znacznie pod względem własności fizycznych i chemicznych.

 

Właściwości Oleje mineralne Oleje z węglowodorów syntetycznych (PAO) Oleje estrowe Oleje poliglikolowe Oleje silnikowe
Gęstość przy 20oC [g/m] ok: 0,9 0,85 0,9 0,9 - 1,1 0,9 - 1,5
Temperatura krzepnięcia [oC] ok: -40 → -10 -50 → -30 -70 → +35 +55 → -20 -80 → -30
Temperatura zapłonu [oC] ok: <250 <200 200 → 270 150 → 300 150 → 350
Odporność na utlenienie - + + + ++
Stabilność termiczna - + + + ++
Tolerancja przez tworzywa sztuczne + + - zależnie od typu +

Oleje bazowe mają znaczy wpływ na mieszalność różnych olejów, co należy uwzględnić przy wyborze oleju smarowego.