Pasty ułatwiające montaż i demontaż

Pasty ułatwiające montaż OKS

Budowa past odpowiada zasadniczo budowie smarów. Udział suchych materiałów smarujących jest jednak znacznie wyższy. Zapewnia to niezawodne smarowanie, działanie antyadhezyjne i ochronę przed korozją również w przypadku stosowania w ekstremalnych temperaturach i ciśnieniach oraz w połączeniu z agresywnymi mediami. Pasty stosowane są przykładowo do połączeń śrubowych, do wciskania trzpieni i bolców, do kół zębatych, uchwytów obrabiarek, przegubów i łożysk ślizgowych.


Parametry Norma Opis
Test pasowania wtłaczanego   Informacje o skuteczności smarowania past przy bardzo wysokim ciśnieniu i niskiej prędkości poślizgu (ważne w przypadku past montażowych).
Współczynnik tarcia gwintu DIN 946 Na stanowisku kontroli śrub ustalany jest współczynnik tarcia podczas dokręcania śrub i nakrętek (ważne w przypadku past do śrub)
Moment zrywający DIN 267-27 Stosunek momentu zrywającego niezbędnego do poluzowania połączenia śrubowego od momentu dokręcenia
Temperatura robocza   Smarowanie: oleje i suche materiały smarujące skuteczne
Separacja: po odparowaniu oleju właściwości antyadhezyjne dzięki suchym materiałom smarującym

O zakresie stosowania past decyduje przed wszystkim zawarty w nich suchy materiał smarujący.

 

Suchy materiał smarujący Maksymalna temperatura robocza [oC] Zastosowanie
PTFE < 300 Montaż, przepływ mediów
MoS2 < 450 Montaż, nasadzenie za pomocą prasy
Aluminium < 1100 Połączenia śrubowe w wysokich temperaturach
Miedź < 1100 Połączenia śrubowe w wysokich temperaturach, pasta przeciw zakleszczaniu się, przewodność elektryczna
Nikiel < 1400 Połączenia śrubowe w maksymalnych temperaturach
Ceramika tlenkowa < 1400 Połączenia śrubowe w maksymalnych temperaturach, połączenia śrubowe ze stali szlachetniej