Smary do długotrwałego smarowania

smary do długotrwałego smarowania OKS

Smary do długotrwałego smarowania dla ekstremalnych warunków eksploatacyjnych

Smary składają się z oleju bazowego związanego środkiem zagęszczającym (mydłem). Dzięki temu smar pozostaje w miejscu smarowania i zapewnia trwałą ochronę przed tarciem i zużyciem, a jednocześnie zabezpiecza miejsca smarowania przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i substancje obce.

Smary stosowane są często do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion, armatur, uszczelek, prowadnic, ale też do łańcuchów i przekładni.

 


Parametry Normy Opis
Lepkość oleju bazowego DIN 51561 Wpływa na zakres prędkości o obciążenia danego smaru
Temperatura kroplenia DIN ISO 2176 Przekroczenie tej temperatury prowadzi do zniszczenia struktury smaru
Temperatura robocza DIN 51805
DIN 51821/2
(łozyska toczone)
Zakres temperatur optymalnej wydajności
Wskaźnik prędkości obrotowej
(wartość DN)
  Maksymalna prędkość obrotowa, przy której smar może być stosowany w łożysku tocznym
Konsystencja DIN ISO 2137 Miara konsystencji smaru
Klasa NLGI DIN 51818 Podział na klasy konsystencji
Test VKA DIN 51350 Określenie ochrony przez zużyciem i maksymalnej obciążalności smaru

Zasadniczą różnicą pomiędzy smarami a olejami jest środek zagęszczający, który decyduje o typowych właściwościach eksploatacyjnych smaru.

 

Środek zagęszczający (mydło) Temperatura robocza [oC] Temperatura kropienia [oC] Odporność na wodę Obciążalność
  Olej mineralny Olej syntetyczny      
Wapń -30 → 50 nie dotyczy < 100 ++ +
Lit -35 → 120 -50 → 160 170/220 + -
Kompleks Ai -30 → 140 -60 → 160 > 230 + -
Kompleks Ba -25 → 140 -60 → 160 > 220 ++ ++
Kompleks Ca -30 → 140 -60 → 160 > 190 ++ ++
Kompleks Li -40 → 140 -60 → 160 > 220 + -
Bentonit -40 → 140 -60 → 180 brak + -
Polimocznik -30 → 160 -40 → 160 250 + -

Oprócz mieszalności olejów bazowych w przypadku smarów należy też zwrócić uwagę na wzajemną tolerancję środków zagęszczających.