Smary specjalne certyfikowane przez NSF

Inteligenta technologia smarów firmy OKS. Dla wszystkich branż, związanych z artykułami spożywczymi.

smary certyfikowane OKS

Smary OKS dla przemysłu spożywczego można stosować we wszystkich dziedzinach, w których ludzie mogliby mieć styczność ze smarem. Sięga to daleko poza przemysł spożywczy i przemysł napojów. Typowymi użytkownikami są między innymi:

  • Producenci opakowań artykułów spożywczych
  • Producenci maszyn i instalacji dla branży spożywczej
  • Operatorzy centrali logistyki przemysłu spożywczego
  • Producenci AGD, takich jak piekarniki, lodówki itp.
  • Przemysł zabawek Przemysł farmaceutyczny

Smary specjalne OKS to pewność bezpieczeństwa. Obecnie nie istnieje żadne wiążące europejskie lub międzynarodowe prawodawstwo dotyczące smarów do zastosowań w technice żywności. Dlatego w przemyśle spożywczym iw dziedzinach pokrewnych najczęściej korzysta się z najbardziej surowych na całym świecie wymagań USA.

Lista pozytywna FDA (Food and Drug Administration, Instytut Zywności i Leków). Ta uznana na całym świecie lista zawiera wszystkie składniki, dopuszczone w smarach do stosowania w technice żywności.

W bazującej na tej liście białej księdze NSF (Narodowego Instytutu Sanitarnego, National Sanitation Foundation) opublikowane są wszystkie smary z atestem NSF. Można je znaleźć w Internecie pod adresem www.nsf.org w rozdziale "Nonfood Compounds Listings Directory", posortowane wg nazw firm.

Klasyfikacja NSF H1 oznacza przy tym smary, które można stosować, gdy kontakt z artykułami spożywczymi nie może zostać wykluczony w razie powstania szkody.

Klasyfikacja NSF H2 obowiązuje dla smarów, które można stosować, gdy kontakt z artykułami spożywczymi jest wykluczony technicznie.

Dyrektywa WE 93/43/EWG
(z dnia 14.06.1993).
Dyrektywa ta nakazuje stosowanie metody HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) przez wszystkie zakłady przetwórstwa artykułów spożywczych. Ten system prewencji gwarantuje możliwość identyfikacji i monitorowania w procesie produkcyjnym artykułu spożywczego każdego kroku, który może doprowadzić do kontaminacji tego artykułu. Nawet jeżeli dyrektywa ta nie zawiera żadnych przepisów dotyczących składników smarów do stosowania w technice żywności metoda HACCP obejmuje sposób obchodzenia się ze smarami w przemyśle spożywczym.

Użycie smarów specjalny firmy OKS do stosowania w technice żywności gwarantuje spełnienie przepisów krajowych i międzynarodowych - z odpowiedzialności wobec ludzi.