Informacje ogólne

informacje ogólne

Informacje ogólne

Wszystkie pasy klinowe Optibelt są produkowane odpowiednio do stawianych im wymagań, ze starannie dobieranych surowców, przy zastosowaniu stale udoskonalanego procesu technologicznego. Stała kontrola produkcji, żmudne testy laboratoryjne i skrupulatne sprawdzanie zastosowanych surowców gwarantują niezmiennie wysoki standard jakościowy, którego możecie Państwo oczekiwać od każdego elementu napędowego Optibelt. Zapewnienie najwyższej funkcjonalności żywotności jest naszym najważniejszym kryterium.

Właściwości 
Olejoodporność

Olejoodporność zapobiega szkodliwemu wpływowi olejów i tłuszczów mineralnych, o ile nie stykają się one stale i w dużych ilościach z pasami klinowymi. Tłuszcze zwierzęce i roślinne, jak również rozpuszczalne w wodzie oleje chłodząco-smarujące wpływają niekorzystnie na żywotność pasa. Przy wysokiej koncentracji olejów polecamy zastosowanie naszych wykonan specjalnych.

Żaroodporność

Zaroodporność dopuszcza temperaturę otoczenia do +70°C. Wyższe temperatury prowadzą do wcześniejszego zestarzenia się i kruchości pasa klinowego. W takim przypadku polecamy nasze specjalne wykonanie XHR, względnie pasy z bokami ciętymi (Super X-POWER).

Odporność na niskie temperatury

Produkowane seryjnie pasy klinowe Optibelt są odporne na niskie temperatury do:

  • 40°C dla pasów owijanych
  • 30°C dla pasów z bokami ciętymi.

Przy warunkach granicznych konieczne są praktyczne badania.

Przewodność elektryczna

Zastosowanie przewodzących elektrycznie pasów klinowych wymaga przebadania zalecanych właściwości zgodnie z normą ISO 1813. Naszym certyfikatem zakładowym EN 10204 ,,3.1.B." stwierdzamy elektryczne przewodzenie pasów.

Z uwagi na dodatkowe nakłady doliczamy 20% dopłaty. Prosimy aby pasy klinowe przewodzące elektrycznie zawsze były zamawiane oddzielnie.

Długości nietypowe

Mogą być produkowane przy pasach kli- nowych owijanych. W zakresie długości poniżej 1800 mm sprawdzamy na zapytanie możliwość dostawy. Warunkiem jest odbiór minimum produkcyjnego. Zastrzegamy sobie prawo mniejszych lub większych dostaw.

Zachowanie specjalnych tolerancji jest opłacane wg poniesionych kosztów.

Wykonania specjalne Przykłady wykonań specjalnych, które mogą być dostarczone za dodatkową opłatą:

selekcja cichobieżności - LR 20 %
ekstra olejoodporność - XOR 50 %
ekstrażaroodporność - XHR 20 %

pasy klinowe z nakładką - PKR 200 %

O dopłaty dla wykonań specjalnych innego rodzaju niż wyżej podane prosimy pytać.

Wykonania specjalne
(pasy klinowe owijane)

Przy zamawianiu ilości odbiorczych mniejszych niż standardowe (3 komplety produkcyjne) są doliczane dopłaty dla ilości minimalnych.

Obowiązuje następująca reguła:

2 komplety produkcyjne: dopłata 20%
1 komplet produkcyjny: dopłata 40%

Dla określonych wykonań specjalnych mogą być, zależnie od konstrukcji i zakresu długości, konieczne minimalne ilości odbiorcze, które odbiegają od danych przytoczonych dla poszczególnych profilów.

Napędy wielorowkowe

Wymagają użycia kompletów pasów o właściwościach określonych normami; względnie stosowania pasów Optibelt S=C PLUS lub M=S. Pasy należy wymieniać kompletami.

 

Stosowane skróty

Li = Dł. wewnętrzna
La = Dł. zewnętrzna
LW/Lp = Dł. robocza
Ld = Dł. normatywna
Dł. normatywna Ld = Dł. robocza Lw/Lp

Środki pomocnicze
do sprzedaży

Jako wyposażenie dostarczymy Państwu za niewielką opłatą:

Miernik naprężenia
do mierzenia naprężenia pasa dla określenia właściwego naprężenia wstępnego napędów pasowych.

Łatę mierniczą
do określania długości pasów klinowych w zakresie do 2500 mm.

Katalogi techniczne
do przeliczania napędów.

Porady i przeliczania napędów
Nasi inżynierowie z działu wdrożeń chętnie udzielą Państwu wsparcia przy obsłudze sprzedaży

 

Standardowe wiązki dla pasów klinowych Optibelt Profil

 

Profil do 2300 mm
nie zwinięte
do 5000 mm
(3 kółka/szt.)
do 5000 mm
(5 kółek/szt.)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX 25 szt. 10 szt. -
SPA: XPA 25 szt. 10 szt. -
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX 10 szt. 10 szt. 5 szt.
SPC; XPC 10 szt. 5 szt. 3 szt.
8V/25N - 1 szt. 1 szt.
5 25 szt. - -
Y/6 25 szt. - -
8 25 szt. - -
Z/10; ZX/X10 25 szt. 10 szt. -
A/13; AX/X13 25 szt. 10 szt. 10 szt.
B/17: BX/X17 10 szt. 10 szt. 5 szt.
20 10 szt. 5 szt. 3 szt.
C/22; CX/X22 10 szt. 5 szt. 3 szt.
25 10 szt. 5 szt. 3 szt.
D/32 1 szt. 1 szt. 1 szt.
E/40 - 1 szt. 1 szt.