Usługi testowe 2

Specjalne oprogramowanie komputerowe pozwala na dokonywanie złożonych obliczeń długości na potrzeby klientów oraz w celu dokumentowania efektywności.

obliczanie długości dabflex


Projekty transmisji wykonywane przez oprogramowanie stworzone specjalnie do tego celu, opiera się na dynamicznie określonych danych pasa i pozwala na wybór idealnego typu pasa przed jego produkcją, jak również pozwala na usprawnienie zdolności transmisyjnych już istniejących pasów. Obciążenia role napędowych, stopienie efektywności, siły napięcia dla ciasnych i niewielkich przestrzeni, jak i dane dotyczące najwyższej wydajności również są kalkulowane automatycznie.

projekty transmisji dabflex


Wykorzystujemy komputerowy test linearny w zakresie od 172 mm Li do 9090 mm Li, zarówno w przypadku finalnych inspekcji produktów jaki w 100% wszystkich testów; w danych testowych zawarte są długości wewnętrzne, długości efektywne oraz statyczna dystrybucja.

komputerowy test linarny


Cyfrowy test twardości zgodny ze skalami Shore A oraz D pozwala na dokładną klasyfikację próbek klientów, monitorowanie procesu produkcji oraz na dokumentowanie danych wydajnościowych w procesie kontroli jakości.

test twardości


Analizy mikroskopowe ze współczynnikiem powiększenia 200, dostarcza informacji o rozwoju uszkodzeń i słabych punktach oraz pozwala na monitorowanie oraz doskonalenie procesu produkcji. Jednocześnie technologia ta pozwala na wsparcie klientów w przeprowadzaniu badań związanych z identyfikowaniem przyczyn zużycia, rozdarcia oraz unikania powtarzalnych awarii.

analizy mikroskopowe