Sprzęgła elastyczne

Sprzęgło TRASCO® elastyczne kłowe składa się z dwóch piast: z aluminium o dużej wytrzymałości, GG lub stali, które połączone są elastycznym elementem tłumiącym. Piasty są obrabiane pre­cyzyjnie w sposób mechaniczny w celu uzyskania geometrycznych wymiarów. Tak samo elastyczny element tłumiący wytwarza się ze specjalnego poliuretanu z użyciem specjalnej procedury, która gwarantuje najwyższą precyzję.
Łączniki z elastomeru dostępne są w czterech stopniach twardości różniących się nieznacznie kolorystycznie. Dostępne są wersje zgodne z ATEX.
Najistotniejszą cechą sprzęgła TRASCO® ES jest doskonale precyzyjne i bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego, gdzie ma miejsce kompen­sacja odchyleń położenia i tłumienia drgań. Bardzo kompaktowa konstrukcja sprawia, że sprzęgło staje się bardzo ważnym i funkcjonalnym elementem konstrukcyjnym.

 

części do sprzęgła


SITEX® to sprzęgła zębate należące do rodziny sprzęgieł elastycznych zębatych. W idealny sposób odbywa się wyrównanie osiowych, promieniowych i kątowych przesunięć połączonych wałów. Pod­wójny sposób działania „wału Cardana” eliminuje oddziaływanie sił na wały napędowe, wynikające z promieniowych i osiowych przesunięć. Sztywność skrętna tulei zapobiega zmianie prędkości kątowej.
Sprzęgło SITEX® FL łączy np. pompy hydrauliczne z silnikami diesla. Również te sprzęgła dostępne są w wersji zgodnej z ATEX.
Wersje wykonane w całości ze stali SITEX® STMETALDRIVE przeznaczone są do przenoszenia momentów do 34000 Nm.


części do sprzęgła firma SITEX

 

Części do sprzęgła SITEX

 


Sprzęgła z mieszkiem metalowym SERVO-PLUS® nadają się doskonale do siłowników, gdzie wyma­gane są wysokie sztywności skręcania, bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego, niewielka bezwładność masy i duża niezawodność.
Sprzęgła można stosować w temperaturach do 300° C, nie podlegają zużyciu i nie wymagają konserwacji.
Innowacyjny system modułowy umożliwia szybką dostępność różnorodnych kombinacji dodat­kowych przy zachowaniu konkurencyjnych cen.
Mieszki metalowe mogą być w razie potrzeby
wymienione, co jest możliwe nawet bez zdejmo­wania końcówek piasty z wałów.
Przenoszone momenty obrotowe wynoszą od 
10 do 300 Nm, a maksymalnie dopuszczalne liczby obrotów 5.800 do 14.000 obr/min.


Części do sprzęgła firmy SERVO-PLUS

 


Nowością w programie są sprzęgła przeciążeniowe SIT, które w połączeniu z bezluzowymi sprzęgłami TRASCO i SERVOPLUS mogą być zastosowane jako konstrukcyjny element bezpieczeństwa.
W przypadku przekroczenia ustalonego mak­symalnego momentu obrotowego poprzez prześlizgnięcie się piasty można uniknąć uszkod­zenia podłączonego elementu maszyny. Sprzęgła przeciążeniowe SIT dostępne są w zakresie mo­mentu obrotowego od 0,7 Nm do 750 Nm.
Sprzęgła przeciążeniowe SIT to idealne uzupełnienie programu sprzęgieł, wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona czułych komponentów napędowych lub produktów przed uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem.


części do sprzęgła